Actieve sporters vragen veel van hun voeten en houdings-bewegingsapparaat.

Bijvoorbeeld bij hardlopen, tennis  en voetbal en dansen  krijgen de voeten te maken met een ander krachtenspel dan bij normaal lopen. Een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon kunnen diverse overbelasting klachten in bijvoorbeeld gewrichten, spieren en banden tot gevolg hebben

Tijdens het podotherapeutisch onderzoek word er met u gekeken naar uw sportgerelateerde houding en de eventueel daaruit voortvloeiende klachten.