ControleOnderzoek

Er zal een stapsgewijs onderzoek plaatsvinden om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Aan de hand van de gegevens verkregen uit het onderzoek kan een diagnose gesteld worden. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en kan er worden overgegaan tot een therapie.